Welkom bij Kansrijk Mierlo-Hout!

Ontstaan Kansrijk Mierlo-Hout

Kansrijk Mierlo-Hout is geïnitieerd door de Wijkraad Mierlo-Hout.

Als het goed is om zaken te verbeteren of anders te gaan doen, wordt vaak uitgegaan van nieuwe organisaties en structuren, die van bovenaf bepalen hoe we tot oplossingen moeten komen. Eind 2017 ontstond de gedachte, dat het anders moet. Dat we uit moeten gaan van de Mierlo-Houtse situatie en van daaruit kijken hoe we door samenwerking kunnen komen tot een praktische aanpak, die leidt tot het resultaat, dat het welzijn van de individuele bewoner van Mierlo – Hout verbetert. Er zijn gesprekken gevoerd met professionele organisaties, maar ook met organisaties uit de wijk. Deze gesprekken waren zeer positief en hebben geleid tot een productieve samenwerking tussen de vele partijen, die bij “Kansrijk” betrokken zijn.
Zoals aangegeven, wil “Kansrijk” vanuit de wijk kijken wat nodig is om het welzijn van individuele bewoners te verbeteren. Om dit te bereiken, willen we drempels over en weer wegnemen, uitgaan van vertrouwen, mensen ‘uitnodigen’ voor ontmoeting, samenhang binnen buurten en straten bevorderen, nieuwe bewoners het gevoel geven dat ze welkom zijn, vrijwilligers en professionals betrekken en samen optrekken met de mensen die achter de voordeur komen.

Het resultaat van de intensieve voorbereiding is, dat er in 2019 vele activiteiten gestart zijn. Over diverse activiteiten kunt u op hier meer lezen. 

Kansrijk wil iedere inwoner van Mierlo-Hout de gelegenheid en de mogelijkheid bieden om mee te (blijven) doen aan de maatschappij en zich daar wel bij laten voelen. Vele organisaties onderschrijven dit mooie streven en hebben zich aangesloten om het initiatief te ondersteunen.Nieuwsbrief

Nu er al vele activiteiten zijn gestart blijkt toch dat kansrijk Mierlo-Hout meer bekendheid zou mogen krijgen, dan wat het nu heeft. Velen hebben nog nooit van het initiatief gehoord. Daarom is besloten om een paar keer per jaar een Nieuwsbrief uit te geven en deze website te openen.
Activiteiten

Nu er al vele activiteiten zijn gestart blijkt toch dat kansrijk Mierlo-Hout meer bekendheid zou mogen krijgen, dan wat het nu heeft. Velen hebben nog nooit van het initiatief gehoord. Daarom is besloten om een paar keer per jaar een Nieuwsbrief uit te geven en deze website te openen.
Vrijwilligers

Nu er al vele activiteiten zijn gestart blijkt toch dat kansrijk Mierlo-Hout meer bekendheid zou mogen krijgen, dan wat het nu heeft. Velen hebben nog nooit van het initiatief gehoord. Daarom is besloten om een paar keer per jaar een Nieuwsbrief uit te geven en deze website te openen.Coronacrisis verstoort voortgang Kansrijk Mierlo-Hout-activiteiten

Juist op het moment dat een groot aantal activiteiten en initiatieven vanuit Kansrijk definitief van de grond waren gekomen en met veel enthousiasme en deelnemers werden ontvangen, kreeg Nederland te maken met strikte beperkingen.

De ontbijtochtend, de maaltijden, de huiskamer, de high tea, het tuinonderhoud etc. moesten van de ene op de andere dag opgeschort worden.

Een enorme tegenvaller, vooral voor de vele deelnemers en vrijwilligers die zoveel vreugde en voldoening ervaren bij de diverse activiteiten.

Kort na het ingaan van de beperkingen zijn initiatieven genomen om te proberen het contact met deelnemers in stand te houden en om te kijken welke mogelijkheden er zijn.

Ook de vele partners en instellingen die nauw met Kansrijk verbonden zijn voelen de beperkingen en denken mee en dragen hun steentje bij. Ondertussen zijn er al diverse activiteiten en initiatieven opgestart. Kansrijk hoopt de andere activiteiten weer snel, conform de corona-richtlijnen, te hervatten.

Ken je iemand of ben je iemand die hulp nodig heeft, of graag wil deelnemen aan onze activiteiten, neem contact op met Kansrijk Mierlo-Hout!