Welkom bij Kansrijk Mierlo-Hout!

Ontstaan Kansrijk Mierlo-Hout

Kansrijk Mierlo-Hout is geïnitieerd door de Wijkraad Mierlo-Hout.

Als het goed is om zaken te verbeteren of anders te gaan doen, wordt vaak uitgegaan van nieuwe organisaties en structuren, die van bovenaf bepalen hoe we tot oplossingen moeten komen. Eind 2017 ontstond de gedachte, dat het anders moet. Dat we uit moeten gaan van de Mierlo-Houtse situatie en van daaruit kijken hoe we door samenwerking kunnen komen tot een praktische aanpak, die leidt tot het resultaat, dat het welzijn van de individuele bewoner van Mierlo – Hout verbetert.

Er zijn gesprekken gevoerd met professionele organisaties, maar ook met organisaties uit de wijk. Deze gesprekken waren zeer positief en hebben geleid tot een productieve samenwerking tussen de vele partijen, die bij “Kansrijk” betrokken zijn.

Zoals aangegeven, wil “Kansrijk Mierlo-Hout” vanuit de wijk kijken wat nodig is om het welzijn van individuele bewoners te verbeteren. Om dit te bereiken, willen we drempels over en weer wegnemen, uitgaan van vertrouwen, mensen ‘uitnodigen’ voor ontmoeting, samenhang binnen buurten en straten bevorderen, nieuwe bewoners het gevoel geven dat ze welkom zijn, vrijwilligers en professionals betrekken en samen optrekken met de mensen die achter de voordeur komen.

Het resultaat van de intensieve voorbereiding is, dat er in 2019 vele activiteiten gestart zijn. Over diverse activiteiten kunt u op hier meer lezen. 

Kansrijk Mierlo-Hout wil iedere inwoner van Mierlo-Hout de gelegenheid en de mogelijkheid bieden om mee te (blijven) doen aan de maatschappij en zich daar wel bij laten voelen. Vele organisaties onderschrijven dit mooie streven en hebben zich aangesloten om het initiatief te ondersteunen.


Actueel

  • Nieuwsbrief
  • Uitbreiding Geseldonk
  • Corona

Nieuwsbrief

Kansrijk Mierlo-Hout geeft een eigen nieuwsbrief uit! Voor de gene die beschikken over internet, bekijk hier de afgelopen edities van de nieuwsbrieven.

Activiteiten

Kansrijk Mierlo-Hout organiseert een aantal activiteiten om inwoners van Mierlo-Hout in contact met elkaar te brengen of om ze te helpen en ondersteunen bij kleine of wat grotere problemen.
Vrijwilligers

Vrijwel alle activiteiten en initiatieven van Kansrijk worden door vrijwilligers georganiseerd en begeleid, vaak hebben zij een professionele achtergrond of
ervaring op bepaalde gebiedenCoronacrisis verstoort voortgang Kansrijk Mierlo-Hout-activiteiten

Juist op het moment dat een groot aantal activiteiten en initiatieven vanuit Kansrijk definitief van de grond waren gekomen en met veel enthousiasme en deelnemers werden ontvangen, kreeg Nederland te maken met strikte beperkingen.

De ontbijtochtend, de maaltijden, de huiskamer, de high tea, het tuinonderhoud etc. moesten van de ene op de andere dag opgeschort worden.

Een enorme tegenvaller, vooral voor de vele deelnemers en vrijwilligers die zoveel vreugde en voldoening ervaren bij de diverse activiteiten.

Kort na het ingaan van de beperkingen zijn initiatieven genomen om te proberen het contact met deelnemers in stand te houden en om te kijken welke mogelijkheden er zijn.

Ook de vele partners en instellingen die nauw met Kansrijk verbonden zijn voelen de beperkingen en denken mee en dragen hun steentje bij. Ondertussen zijn er al diverse activiteiten en initiatieven opgestart. Kansrijk hoopt de andere activiteiten weer snel, conform de corona-richtlijnen, te hervatten.

Ken je iemand of ben je iemand die hulp nodig heeft, of graag wil deelnemen aan onze activiteiten, neem contact op met Kansrijk Mierlo-Hout!