WELKOM BIJ KANSRIJK MIERLO-HOUT!!

Ontstaan Kansrijk Mierlo-Hout 

Kansrijk Mierlo-Hout is geïnitieerd door de Wijkraad Mierlo-Hout. Als het goed is om zaken te verbeteren of anders te gaan doen, wordt vaak uitgegaan van nieuwe organisaties en structuren, die van bovenaf bepalen hoe we tot oplossingen moeten komen. Eind 2017 ontstond de gedachte, dat het anders moet. Dat we uit moeten gaan van de Mierlo-Houtse situatie en van daaruit kijken hoe we door samenwerking kunnen komen tot een praktische aanpak, die leidt tot het resultaat, dat het welzijn van de individuele bewoner van Mierlo – Hout verbetert. Er zijn gesprekken gevoerd met professionele organisaties, maar ook met organisaties uit de wijk. Deze gesprekken waren zeer positief en hebben geleid tot een productieve samenwerking tussen de vele partijen, die bij “Kansrijk” betrokken zijn. Zoals aangegeven, wil “Kansrijk Mierlo-Hout” vanuit de wijk kijken wat nodig is om het welzijn van individuele bewoners te verbeteren. Om dit te bereiken, willen we drempels over en weer wegnemen, uitgaan van vertrouwen, mensen ‘uitnodigen’ voor ontmoeting, samenhang binnen buurten en straten bevorderen, nieuwe bewoners het gevoel geven dat ze welkom zijn, vrijwilligers en professionals betrekken en samen optrekken met de mensen die achter de voordeur komen. Het resultaat van de intensieve voorbereiding is, dat er in 2019 vele activiteiten gestart zijn. Over diverse activiteiten kunt u op hier meer lezen.  Kansrijk Mierlo-Hout wil iedere inwoner van Mierlo-Hout de gelegenheid en de mogelijkheid bieden om mee te (blijven) doen aan de maatschappij en zich daar wel bij laten voelen. Vele organisaties onderschrijven dit mooie streven en hebben zich aangesloten om het initiatief te ondersteunen.