“Kansrijk Mierlo-Hout”: iedereen mag meedoen!

De wijkraad is gestart met een ambitieus plan om van Mierlo-Hout een samenleving te maken waarin men graag voor elkaar klaarstaat en zorgt: “Kansrijk Mierlo-Hout”. Met “Kansrijk Mierlo-Hout” wil de wijkraad samen met groeperingen uit de wijk en met professionele organisaties het individuele welzijn van de bewoners verbeteren en een wijk creëren waarin men zich thuis voelt. We gaan uit van vertrouwen, wegnemen van drempels, bevorderen van sociale samenhang, een positieve blik, ontmoeten en samenwerken. Een wijk waar iedereen mag meedoen. Vanuit Kansrijk Mierlo-Hout zijn al diverse activiteiten gestart. Hier volgen enkele voorbeelden:

  • Iedere maandagochtend kan men van 9.00-10.30 uur voor € 1,00 ontbijten in de Geseldonk.
  • Op dinsdagavond vindt van 18.30 tot 19.30 uur ook de “Inloop” plaats. Men kan dan terecht voor een gratis kopje koffie of thee, maar ook om vragen te stellen aan vertegenwoordigers van het kernteam, om zich aan te melden als vrijwilliger, om ideeën te bespreken, enz.
  • Voor mensen, die het zelf niet meer kunnen, is er een ‘Helpende handenteam’ om klusjes te doen, of te helpen bij het opknappen van tuintjes.
  • Heb je graag een maatje om samen boodschappen te doen of om gezellig samen koffie te drinken, dan kun je ook bij “Kansrijk” terecht.
  • Op maandag is er in de Geseldonk opvang voor mensen met een lichte vorm van dementie waardoor mantelzorgers een dagje ontzorgd worden.
  • Op woensdag is er in de Geseldonk opvang voor mensen die liever een dagje gezellig met elkaar willen doorbrengen dan thuis alleen ‘achter de geraniums’  te blijven zitten. Je kunt dan aan diverse activiteiten deelnemen…of gewoon gezellig samen koffiedrinken en lunchen.
  • In de Geseldonk hangt een ‘Wensbox’ om wensen voor anderen of voor zichzelf in te doen. Je kunt de wensen ook doorgeven via kansrijk@wijkraadmierlohout.nl  We doen ons uiterste best om de wensen te vervullen.
  • Er is hulp om wegwijs te worden in een wereld, waarin de computer steeds belangrijk wordt.
  • Heb je hulp nodig om de financiën weer op orde te krijgen, meld je. Er staan deskundigen klaar om je te helpen.
  • Het “Wijkpreventieteam” wordt gevormd door vertegenwoordigers van 15 organisaties. Deze wil door een gezamenlijke, preventieve aanpak op het gebied van de lichamelijke en geestelijke gezondheid tot verbeteringen komen.

Iedereen mag meedoen

Heb je belangstelling, ideeën, wil je zelf meehelpen of heb je hulp nodig, neem dan contact op via 06 21264794. Of via vrijwilligersgroepkansrijk@wijkraadmierlohout.nl Loop op maandagochtend even binnen bij De Geseldonk en drink gezellig een kopje koffie of thee mee.

“Kansrijk Mierlo-Hout” bestaat uit de kerngroep, die de activiteiten organiseert en een klankbordgroep, die advies geeft en zorgt, dat de uitgangspunten niet uit het oog verloren worden. Verder is er regelmatig overleg met de buurtorganisaties en de professionals. In totaal zijn er 35 organisaties bij “Kansrijk” betrokken. Samen ondersteunen zij het initiatief en zorgen zij ervoor dat iedereen mag meedoen.