informatieavonden

Informatieavonden in de Geseldonk

Eén dinsdag van de maand bent u om 19.30 uur van harte welkom voor een informatieavond rond het thema gezondheid. Dit kan zijn in de vorm van een voordracht door een professional of ervaringsdeskundige, een workshop, of op een andere manier. Deze avonden vinden plaats in het kader van informatieavonden op allerlei gebied, die gepland worden op de dinsdagavond na de “Inloop”, die gehouden wordt van 18.30 uur tot 19.30 uur. U kunt zich voor deze interessante informatiebijeenkomsten opgeven via info@kansrijkmierlohout.nl 

Het complete programma voor november en december ziet er als volgt uit:

Dinsdag 8 november.

De informatieavond, die verzorgd wordt door Jeroen Lammers, cardioloog in het Elkerliek ziekenhuis en Wim Tilburgs van Stichting Leefstijl als Medicijn.

Dinsdag 22 november.

Deze avond wordt verzorgd door notaris Meijer van OMD Notarissen. De lezing gaat over het werk van de notaris. Hij geeft tips over erven, schenken, erfbelasting, levenstestament en al wat meer ter tafel komt

Dinsdag 29 november.

Een informatieavond over omgaan met autisme. Sociale Teams Helmond verzorgt deze avond.

Dinsdag 6 december.

De commissie ‘formulierenhulp’ verzorgt deze avond.

Dinsdag 13 december.

Na het succes in het afgelopen jaar, wordt er ook dit jaar een interessante avond verzorgd vanuit de “Huisartsenpraktijk Mierlo – Hout”.

Alle informatieavonden beginnen om 19.30 uur in wijkhuis De Geseldonk. Toegang is gratis. Wel graag even aanmelden via info@kansrijkmierlohout.nl

Vergelijkbare berichten