Informatieavonden in de Geseldonk

Eén dinsdag van de maand bent u om 19.30 uur van harte welkom voor een informatieavond rond het thema gezondheid. Dit kan zijn in de vorm van een voordracht door een professional of ervaringsdeskundige, een workshop, of op een andere manier. Deze avonden vinden plaats in het kader van informatieavonden op allerlei gebied, die gepland worden op de dinsdagavond na de “Inloop”, die gehouden wordt van 18.30 uur tot 19.30 uur. U kunt zich voor deze interessante informatiebijeenkomsten opgeven via info@kansrijkmierlohout.nl 

Dinsdag 21 maart.

Dinsdag 21 maart om 19.30 uur een informatieavond over “Veiligheid in en om het huis”, die gehouden wordt in Wijkhuis de Geseldonk. Het gaat met name over inbraakbeveiliging en brandveiligheid. De avond wordt georganiseerd door de K.B.O. en verzorgd vanuit politie en brandweer.


Dinsdag 28 maart.

Dinsdag 28 maart om 19.30 uur een informatieavond over het lezen van etiketten, die gehouden wordt in Wijkhuis de Geseldonk. De avond wordt georganiseerd vanuit “Kansrijk Mierlo-Hout” en verzorgd door Saskia Lammers.


Alle informatieavonden beginnen om 19.30 uur in wijkhuis De Geseldonk. De koffie staat klaar en de toegang is gratis. Wel graag even aanmelden via de inschrijfformulieren. Klik daarvoor op bovenstaande buttons.

Vergelijkbare berichten